CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI TRÀ LÝ

Địa chỉ: Số 128 Phố Lê Quý Đôn, P.Tiền Phong, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình
Điện thoại: (+84)2273.831.580 – Fax: (+84)2273.834.832
Email: phuongtraly@gmail.com  –  Website: www.tralytexco.com

GỬI LIÊN HỆ