Thành tựu được công nhận

Danh hiệu cấp quốc gia

  • Tratelyxco được nhận huân chương lao động hạng 3 năm 1980 của thủ tướng Việt Nam.
  • Bà Đỗ Thị Đông, Tổng Giám Đốc kiêm chủ tịch Hội đồng quản trị Tralytexco được bình chọn Cúp vàng Doanh nhân Việt Nam Doanh nhân văn hoá năm 2007.
  • Đat danh hiệu “Công đoàn trong sạch vững mạnh, xuất sắc”, được liên đoàn lao động Việt Nam trao tặng năm 2012.
  • Nhận bằng khen của Bảo hiểm XH Việt Nam về việc năm 2013

Danh hiệu và giải thưởng khác

  • Uỷ ban Nhân dân thành phố Thái Bình chứng nhận “Doanh nghiệp tiêu biểu về đổi mới công nghệ”.
  • Bộ Công Thương tặng Bằng khen “Thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh góp phần phát triển ngành Công thương năm 2008”.
  • Uỷ ban quốc gia về hợp tác kinh tế Quốc tế tặng Bằng khen “Thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển Thương hiệu và tham gia hội nhập kinh tế quốc tế”.
  • Cục thuế Tỉnh Thái Bình trao bằng khen “Doanh nghiệp có đóng góp tốt cho ngân sách tỉnh” năm 2013