sản phẩm

Sợi cotton (CD)

  CD 20      CD 23        CD 30        CD 32

 

Manh – Đay

 

Sợi Polyester (PE)